Kunstnerhuset

Kunstnerhuset Classensgade ligger på kanten af København Ø i starten af K og er det eneste kunstnerejede hus af sin art og størrelse i Danmark.

Murstenene blev lagt i 1879 og 102 år senere rykkede de første kunstnere ind.

I dag er vi 19 kunstnere der arbejder i huset - alle professionelle og akademiuddannede.

Det er kendetegnende for Kunstnerhuset, at vi har et levende fællesskab på tværs af generationer med vidt forskellige medier og udtryk. Huset har 19 atelierer fordelt på tre etager på 1200 m2. Huset er erklæret bevaringsværdigt af det Særlige Bygningssyn og det er restureret netop med henblik på, at der skal foregå en kunstnerisk praksis og udfoldelse her.

Huset drives nu af et fond, som er etableret af kunstnerne selv. Arkitekten Mikael Johanson, som har speciale i renovering af gamle huse, er ansat af Fonden til at forestå alle renoveringsopgaver.
Kunstnerhuset Classensgade